Мероприятие

Международная конференция студентов и аспирантов «К высоким технологиям на основе новейших физико-материаловедческих исследований
Начало    01-04-2013 09:00
Конец      01-04-2013 09:00
VI Міжнародна конференція студентів і аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного моделювання».
6th International Young scientists and Post-graduates Conference «To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling»
Київ,
НТУУ «КПІ»
вул. Політехнічна, 35, корп. № 9
ауд. 206-9
каф. фізики металів
квітень Інженерно-фізичний факультет
Франчік
Наталія Володимирівна
тел. (044) 406-80-31
e-mail:marchenko@kpm.kpi.ua;
сайт: http://kpm.kpi.uaПоследняя редакция - 20-02-2013 16:06. Добавлено - 20-02-2013 15:20