Мероприятие

Научно-технический семинар «Повышение эффективности использования органических топлив в энергетике и промышленности»
Начало    01-11-2013 09:00
Конец      01-11-2013 09:00
Науково-технічний семінар «Підвищення ефективності використання органічних  палив в енергетиці та промисловості» м. Київ, 
НТУУ «КПІ»,  
вул. Політехнічна, 6, 
корп. № 5
каф. ТЕУТ та АЕС
листопад Теплоенергетичний факультет
Кєсова Л.О.
тел. (044) 454-96-21
е-mail: Nirtef@kpi.ua



Последняя редакция - 26-02-2013 15:41. Добавлено - 26-02-2013 15:41